Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 27.01.2017 19:01:52 

Športový klub ARCHING

Dvepercentá

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Športový klub ARCHING

Sídlo: Komenského 584/9, 05801 Poprad

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42089760

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Spišská Nová Ves, Letná 48, 05201 Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 4009086398/7500
IBAN: SK37 7500 0000 0040 0908 6398
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

 

Potrebné tlačivá a postup:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane - zamestnanci

Potvrdenie o zaplatení dane - zamestnanci

Postup krokov na poukázanie 2%

Postup krokov na poukázanie 3% dobrovoľníkmi

Ostatné tlačivá na poukázanie 2%

Údaje potrebné na poukázanie 2% pre ŠK ARCHING

Časové lehoty na poukázanie 2%

 

Prostriedky, ktoré získame prostredníctvom 2% z vašich daní, použijeme aj na usporiadanie jesenných pretekov psích       záprahov O pohár primátora mesta Spišská Nová Ves, v zime pri dostatku snehu na úpravu bežeckých lyžiarskych tratí v lokalite Spišská Nová Ves-Letisko a Smižany-Maša, no najmä na kvalitnú prípravu našich členov k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov v súťažnom zápolení na Európskej a svetovej úrovni. Ďakujeme!

TOPlist