Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 27.01.2017 19:01:52 

Športový klub ARCHING

2014 - IV. ročník psích záprahov v SNV

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska psích záprahov na suchu

VYŠEHRADSKÝ POHÁR

SVETOVÝ POHÁR IFSS

LETISKO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 25. - 26. 10. 2014

 

TV Reduta    


 

ORGANIZÁTORI PODUJATIA

   Slovenský zväz psích záprahov      

 

PARTNERI PODUJATIA

    Obec Smižany      ZVL, p.s. Smižany

   

      HERBA DRUG s.r.o.    


 

PROPOZÍCIE                    PROPOSITIONS

IFSS WCP 2014-2015 Regulations

Online prihláška/Online Entry form

Nasledujúce formuláre si vyplnené a vytlačené prineste na prezentáciu, tiež ich zašlite na skarching@gmail.com /

Following forms filled out and printed bring to the presentation, also send them to skarching@gmail.com

Prihláška/Entry form: doc   pdf          Chiplistdoc   pdf          Prehlásenie pretekára/Waiver form: doc   pdf


 

 AKTUÁLNE NOVINKY  

zoznam prihlásených / list of registered

Upozorňujeme všetkých pretekárov, že pri príchode na stake out budú kontrolované očkovacie preukazy všetkých privezených psov a ich začipovanie - psy, ktoré toto nebudú mať vo vyhovujúcom stave, nebudú vpustené na stake out. Zdravotný stav psov, ktorí budú štartovať spolu s číslami chipov uvedených v chiplistoch sa bude kontrolovať hneď po dobehnutí do cieľa.

 

 

 

23.10.2014 - V piatok od 17:00 do 22:00 a v sobotu od 7:00 do 8:00 bude prebiehať vstupná kontrola psov.

                    Neskontrolované psy nebudú pustené na štart! V cieli po dobehnutí bude po oba súťažné dni kontrolovaná

                    správnosť chipov podľa chiplistov. / On Friday from 17:00 to 22:00 and on Saturday from 7:00 to 8:00 will be

                       conducted dogs access controls. Unscreened dogs will not start! In the finish will be for both competition days controlled

                       the correctness of chips by chiplists.

                      Tlačová správa Mesta Spišsská Nová Ves. / Press release of the City Spišsská Nová Ves.

19.10.2014 - Registrovaný pretekári (SZPZ a zahraničné kluby - nutné potvrdenie od národnej organizácie/domovského klubu) 

                   budú vyhodnotení a ocenení v rámci Medzinárodných majstrovstiev Slovenska. 
 
                   Výsledky do Svetového pohára IFSS 2014-2015 budú zarátané len pretekárom s platným ID. Pre otvorenie 
 
                   kategórie Svetového pohára je potrebný minimálny počet 5 pretekárov s platným ID v danej kategórii. 
 
                   Neregistrovaní pretekári budú štartovať až po registrovaných, bude im odmeraný čas a dostanú  diplom za 
 
                   absolvovanie preteku. )  / Registered competitors (SZPZ and foreign clubs - need confirmation from the national organization /
                 
                      home club) will be evaluated and awarded within the International Championship of Slovakia. 
 
                      Results in the World Cup 2014-2015 IFSS will be counted only for riders with a valid ID. To open World Cup category is needed
                     
                      a minimum number of 5 riders with a valid ID in that category. 
 
                      Unregistered Competitors will start to registered, they will be measured time and get a diploma for passing the race. 

24.09.2014 - Mesto Spišská Nová Ves poskytlo bezplatné ubytovanie so sprchami v telocvični na ZŠ Komenského na ulici

                   Komenského 2250/2, sídlisko Mier (GPS súradnice 48.943168, 20.549829‎ / +48° 56' 35.40", +20° 32' 59.38").

                   Je potrebné si doniesť spacák a karimatku. Záujem o ubytovanie hláste na email skarching@gmail.com najneskôr

                   do termínu uzávierky prihlášok. Sprchy budú prístupné pre všetkých pretekárov.

                   The city government of Spisska Nova Ves provided free accommodation with showers in the gym at school Komenskeho,

                      Komenskeho street 2250/2 (GPS coordinates 48.943168, 20.549829‎ / +48° 56' 35.40", +20° 32' 59.38"). You need to bring

                      a sleeping bag and sleeping mat. Interest in accommodation should be reported to the email skarching@gmail.com no later

                      than the deadline for applications. Showers will be available to all competitors.


 

Trať pretekov/Trail

Web kamera - pohľad na priestor štartu a cieľa/view of the start and finish area

 

 Príjazdové trasy: červená zo smeru Poprad, fialová zo smeru Prešov a Košice, žltá zo smeru Rožňava /

Access routesred direction from Popradpurple from Košice and Prešov direction, yellow direction from Rožňava

Organizácia pretekov / organization of competition

Stake out GPS coordinates: 48°56'17.0" N 20°32'38.1" E - 48.938062 N, 20.543911 E

 

- v nedeľu po hlavných pretekoch v prípade záujmu prebehne súťaž štafiet CC1+Bkj1+D1 a CC+Bkj+D,    dĺžka jedného úseku je 3,30 km

- zloženie štafiet je možné nahlasovať v piatok pri prezentácii, alebo v sobotu počas preteku

- v nedeľu po štafetách bude štart detskej kategórie (dĺžka trate do 500 m), ocenené bude každé dieťa, ktoré absolvuje predpísanú trať. štart je povolený aj v doprovode inej osoby.

 
TOPlist